Fall av covid-19 inom barn- och utbildningsverksamheten

Allmän smittspridning råder i hela Västerbotten. Det innebär att vi riskerar att utsättas för smitta oavsett var vi befinner oss i länet.

Konstaterade fall finns i kommunen

Nu finns även konstaterade fall av covid-19 inom kommunens barn- och utbildningsverksamhet.

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer följs och personalen får kontinuerlig information från ansvarig rektor i rådande situation. Ingen person har någon skyldighet att meddela sin arbetsgivare att de har covid-19. Kommunen får inte heller kommentera enskilda fall.

Vårdnadshavare får gärna vara extra uppmärksamma på sina barns förkylningssymtom. Det är viktigt att både barn och vuxna stannar hemma när de är sjuka.

Åtgärder för att hindra smittspridning

Kommunens krisledningsgrupp och skolans ledningsgrupp träffas regelbundet för att hålla sig uppdaterade och för att sätta in de åtgärder som är nödvändiga.

Kommunens barn- och utbildningsverksamhet har under coronapandemin genomfört flera åtgärder för att förhindra smittspridning enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.


Har du frågor?

Om du har frågor om ditt barns skolgång eller tid på förskolan, ta kontakt med ansvarig rektor.

Är du medarbetare och har frågor, ta kontakt med din chef.

Här finns råd och information för skolor, förskolor och vårdnadshavare

Allmän information om covid-19 och länkar till myndigheter finns på: www.vindeln.se/corona


Den här informationen har även gått till vårdnadshavare och personal inom kommunal skola och barnomsorg.