Tyck till om avfallsplan senast den 4 juni

En påminnelse om att skicka in synpunkter till samrådet.

En ny avfallsplan håller på att arbetas fram. Vindelns kommun, Vakin och andra kommuner i Umeåregionen har tagit fram ett första förslag: "Avfallsplan för Umeåregionen – resurshushållning för ett cirkulärt samhälle", som ska börja gälla 2021.

Under tiden 9 april till och med 4 juni är förslaget ute på remiss och samråd. Under den tiden kan du läsa förslaget och lämna synpunkter. Tyck till om ny avfallsplan

Kontaktperson: Miljökontoret