Busskort för elevresa

Från och med höstterminen 2020 förändras gymnasieelevernas ansökningar för elevresorna till gymnasieskolan. Eleverna från årskurs 9 ansöker om busskort för elevresa hos hemkommunen, Vindelns kommun, och inte på sin blivande gymnasieskola.

Ansökan om busskort

Du som avslutat åk 9 i Vindelns kommun gör en ansökan för ditt busskort inför höstterminen via e-tjänsten på Mina sidor Ansökan kan göras av vårdnadshavare, god man eller elev. Där hittar du också ansökan via blankett. Ansökan om busskort för elevresa till gymnasiet

Om du inte har frågor om ansökan, kontakta busskortshandläggare Maria Johansson på Vindelns kommun, tel 0933-140 49 eller maria.johansson@vindeln.se

Ditt busskort kommer att skickas direkt hem till din folkbokföringsadress.

Regler för att ansöka om busskort

För att du ska ha rätt till busskort gäller följande:

  • För att kunna ansöka om busskort för elevresa ska du vara elev i gymnasieskola, eller på väg att bli.
  • Busskortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan person.
  • Utbildningen är på heltid
  • Kortaste avståndet mellan skolan och din bostad är minst sex kilometer, även gång- och cykelvägar mäts. Med bostad menas den adress där du är folkbokförd.
  • Skolkontoret bedömer om du, enligt reglerna, har rätt till busskort.
  • Om du ansökt om och fått inackorderingsbidrag har du inte rätt att ansöka om busskort för elevresa.

Att åka med busskort

Busskortet är personligt och du får åka två resor per dag. Det gäller endast under skoldagar.Om du som gymnasieelev inte har med dig ditt busskort får du lösa en enkelbiljett.

Om du avbryter dina studier, flyttar eller får inackorderingsbidrag/-tillägg, eller kortare skolväg än sex kilometer, måste du lämna tillbaka ditt busskort på en gång.

Alla gymnasieelever måste kunna uppvisa någon form av fotolegitimation vid biljettkontroll till exempel skol-id eller liknande. Om skolan inte ger dig ett skol-id måste du ha en annan giltig fotolegitimation.

Legitimationskravet är en resebestämmelse som är gemensam för de fyra nordligaste länen när det gäller gymnasieelever med busskort. Förarna ska inte kontrollera legitimation på skolkortsresenärer, utan ska släppa ombord de resenärer som har giltiga busskort.

Legitimationskontroll görs av kontrollant från bevakningsföretaget Avarn Security. De utfärdar böter till gymnasieelever som inte kan uppvisa giltig legitimation. Om en gymnasieelev reser på någon annans busskort tar kontrollanterna busskortet och ger böter till gymnasieeleven.

Giltighet

Busskortet gäller under skoldagar för resa till och från skolan, två enkelresor per dag. Bussbyte måste ske inom tre timmar från resans början.

Busskortet är giltigt så länge du går i gymnasieskola, så du behöver inte söka på nytt inför varje nytt läsår.

Tappat eller trasigt busskort

Vid tappat eller trasigt busskort, ansöker du om ett nytt kort via e-tjänsten på Mina sidor

När ansökan kommit till handläggaren skickas ett tillfälligt busskort ut i väntan på det nya kortet. Busskort skickas alltid till folkbokföringsadressen.

Mer information om busskort finns på Ta bussen

Det är viktigt att tänka på säkerheten!
Använd därför säkerhetsbälte när du åker buss! 

Kontaktperson: Maria Johansson