Läkarintyg vid sjukfrånvaro – vad gäller?

Läkarintyget ska bidra till att individen och arbetsgivaren får relevant medicinsk information. Individen behöver intyget för att kunna styrka sin nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom och arbetsgivaren behöver information ur ett såväl arbetsrättsligt som ur ett rehabiliteringsperspektiv.

I nedanstående dokument "Läkarintyg vid sjukfrånvaro - vad gäller?" besvaras bland annat följande frågor:

  • Vad gäller för läkarintyg under sjuklöneperioden?
  • Duger ett läkarintyg med mycket litet information som underlag under sjuklöneperioden?
  • Diagnosen framgår inte i läkarintyget, har arbetstagaren rätt att dölja den?
  • Varför behöver arbetsgivaren medicinsk information efter dag 14 i sjukfallet?
  • Var och hur länge förvaras läkarintyget?
  • Personuppgifter och GDPR
  • Känsliga personuppgifter

Kontaktperson: Göran Dahle