Nytt från kommunledningsgruppen

Kommunledningsgruppen sammanträder varannan vecka och ungefär en gång i månaden kommer nyhetsblad att publiceras här.

Nyhetsbladen innehåller information till dig som medarbetare i Vindelns kommun, med en sammanfattning av aktuella beslut från kommunledningsgruppen.

Om du har frågor utifrån informationen i bladet så är du välkommen att höra av dig och likaså om du har frågor eller ämnen som du önskar att ledningsgruppen tar upp.

Informationsblad från kommunledningsgruppen den 18 maj 2021 (pdf)

Informationsblad från kommunledningsgruppen den 15 april 2021 (pdf)

Informationsblad från kommunledningsgruppen den 15 mars 2021 (pdf)

Informationsblad från kommunledningsgruppen den 2 februari 2021 (pdf)

Informationsblad från kommunledningsgruppen den 1 december 2020 (pdf)

Informationsblad från kommunledningsgruppen den 21 oktober 2020 (pdf)

Informationsblad från kommunledningsgruppen den 17 september 2020 (pdf)

 

Kontaktperson: Therese Berg