Ny taxa för utlämnande av allmän handling

Kommunfullmäktige antog den 28 september 2020 en ny taxa för utlämnande av allmänna handlingar.
Taxan gäller för kommunens samtliga nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag.

I dokumentet beskrivs också rätten att ta del av allmän handling.

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar (pdf)