Tillgänglighetsredogörelse

Vindelns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att vindeln.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare.

Webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men webbplatsen görs just nu om från grunden och flyttas till en ny plattform. Vi hävdar därför undantag för oskäligt betungade anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den nya webbplatsen beräknar vi kunna lansera under första halvåret 2021.

Otillgängliga delar

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns videofilmer som inte är textade.
  • Det finns e-tjänster och system, som du når via vindeln.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.
  • Delar av webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna när det exempelvis gäller tillgänglig kod.

Kan du inte använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera problem

Skicka ett e-postmeddelande till vindelns.kommun@vindeln.se där du beskriver problemet. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern test av webbplatsen.

Kontaktperson: Maria Höglund