Löneavtalen 2020

Den 2 november blev löneavtalen klara för avtalsområde Kommunal och Allmänkommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna). Det innebär att årets lokala lönerevision kan starta för de personalgrupper som omfattas av dessa avtal.

Vårt lokala arbete omfattar flera steg där vi först ska ha en överläggning eller inledande förhandling med de lokala fackliga organisationerna för att diskutera vilka utgångspunkter vi har i det lokala arbetet.

Sedan ska arbetsgivaren utarbeta ett förslag till nya löner för samtliga medarbetare inom respektive avtalsområde, och det förslaget stäms av med de lokala fackliga företrädarna. Först därefter är lönerna fastställda och kan läggas in för utbetalning.

Kommunals avtalsområde

Inom Kommunals avtalsområde finns ett centralt förhandlat utrymme för lönerevisionen som består av flera delar: 

  • Utrymme att fördelas vid löneöversyn utgörs av summan av 520 kr för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön.
  • 0,3 % av den totala lönesumman för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön. Denna del ska fördelas i lokala förhandlingar i syfte att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg.
  • De nya lönerna ska gälla från och med 1 november 2020
  • Ett engångsbelopp om 5 500 kronor utges till månadsavlönade arbetstagare och betalas ut i december 2020. För deltidsarbetande, liksom för anställd under del av perioden, utges beloppet i proportion till sysselsättnings-/anställningsgrad. Frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet räknas inte av från beloppet.

 

Allmänkommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna)

Inom avtalsområdet Allmänkommunal verksamhet gäller följande utgångspunkter för det lokala lönerevisionsarbetet:

  • Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Avtalet är utan centralt angivna nivåer, vilket gör att parterna tillsammans kan fortsätta utveckla det lokala lönebildningsarbetet.
  • Årets löneöversyn gäller från och med den 1 april vilket innebär att de nya lönerna kommer att utbetalas med retroaktivitet från april.

 

Om du har frågor kring avtalen, kan du vända dig till Göran Dahle eller till din lokala fackliga företrädare.

Kontaktperson: Göran Dahle