Elever i en klass hemma i förebyggande syfte

En klass på Älvbrinkens skola stannar hemma från och med den 9 december, på grund av bekräftat fall av covid-19 och symtom hos elev och lärare.

Skolförvaltningen har kontaktat Region Västerbottens smittskyddsenhet för rådgivning. I det här specifika fallet har smittskydd gett rådet att skicka hem barnen i klassen i förebyggande syfte, för att minska risken för smittspridning i klassen.

Barn- och utbildningschef Lars Johansson har tagit beslutet att eleverna ska stanna hemma till och med fredag den 11 december. Klassens personal ska arbeta hemifrån under samma tid.

-Vi bedömer att undervisningen för eleverna i klassen kan återupptas från och med måndag den 14 december, säjer Lars Johansson.