Sänkt hastighet vid Kulbäcksliden den 17 december

Vindelns kommun kommer att byta ut lamporna i gatubelysningen i Kulbäcksliden.

Därför är hastighetsbegränsningen sänkt till 50 km/h förbi Kulbäcksliden, väg 630, under torsdag den 17 december mellan ca 7.30-15.30.
 
Kör försiktigt!