Stöd till näringslivet i pandemin

Kommunen har gjort flera insatser för att stötta det lokala näringslivet under den rådande pandemin.

 I nyhetsbrevet till företagarna berättar vi om det och även om de övriga stöd som finns för företagare. Länk till det senaste nyhetsbrevet            

               

Kontaktperson: Angelica Johansson