Maxtaxa barnomsorg 2021

Avgiftsnivåerna för maxtaxa 2021 inom förskola och fritidshem är beslutad. För information om maxtaxans nivåer 2021, se fliken Barn- & utbildning.