Inställd simundervisning

Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat att simundervisningen ställs in för alla årskurser och återupptas den 1 februari, om inget annat inträffar som gör att åtgärden behöver förlängas .

Syftet med detta är att begränsa smittspridning av covid -19.