Trafikverket uppmanar trafikanter att stanna hemma

Ovädret med hårda vindar och lokalt ymniga snöfall fortsätter att påverka trafiken och framkomligheten i stora delar av Västerbotten. Flertalet lastbilar och bilar har hamnat i diket och bärgningar pågår på flera ställen, snörök och drevsnö försvårar för trafikanterna. Trafikverket avråder från icke nödvändiga resor.

- Om du måste ut i trafiken, tänk på att hålla avstånd, respektera andra trafikanter och var försiktiga runt plogbilarna. Undvik att köra om plogbilarna, det underlättar plogförarnas arbete och minskar risken för olyckor, säger Claes Dahlgren, projektledare Umeå driftområde.

- Vi har en god dialog med entreprenörerna som tagit in extra resurser. I Västerbotten har vi nu cirka 35 extra resurser ute på vägnätet. Enligt SMHI kommer snöfallet troligast att pågå även imorgon, onsdag. Vi prioriterar de större vägarna och allt eftersom snöfallet avtar börjar vi återställa standarden på övriga vägar, säger Louise Dahlberg, enhetschef underhåll väg, Västerbotten.

Från driftområdena Skellefteå Norra och södra rapporteras mindre störningar, med enstaka lastbilar som fastnat i backar eller på annat vis fått problem.
- De flesta trafikanterna är förstående och har uppmärksammat att vi helst ser att man stannar hemma, säger Stina Sundberg, projektledare driftområde Skellefteå Norra.

Övriga driftområden i Västerbotten rapporterar utmaningar med bland annat drevsnö.
- Vi har alla resurser och extraresurser ute, men det kommer nog kanske att ta någon dag innan vi har röjt undan all snö, säger Ludvig Ohlsson, projektledare driftområde Lycksele och Åsele.

Järnvägen påverkas av ovädret med bland annat nerfallna kontaktledningar, urspårningar och växelproblem. Inför ovädret stängde Trafikverket all tågtrafik mellan Sundsvall och Umeå, Ådalsbanan och Botniabanan. Sträckorna kommer att öppna onsdag 13 januari klockan 12.00. Om du ska färdas med tåg eller väntar på transporter så var uppmärksam på att även andra bandelar i järnvägsnätet med kort varsel kan komma att påverkas. Kontakta ditt tågbolag för mer information om din resa. Tänk också på att läget kan förändras snabbt.


Samtliga turer med Holmöfärjan fram till och med 13/1 kl 06.00 är inställda. Tiden är preliminär och beror på om vädret fortsätter att vara hårt.
Information om aktuellt läge i vägtrafiken, på järnväg och färja hittar du på www.trafikverket.se.