Umesamiska ortnamn och ord

Här hittar du en lista på samiska namn på verksamheter, orter, sjöar, berg som förekommer i det umesamiska området och som det kan vara roligt att känna till betydelsen av. Den kommer att utökas varefter nya namn tillkommer i Vindelns kommuns skyltning eller fastställs formellt av Lantmäteriet.

 

Vyöddale    Vindeln
Vïdduoljiännuo  Vindelälven
Ubmejejiännuo  Umeälven
Gávtsjávrrie/Geävtssa  Ammarnäs
Suorssá  Sorsele
Likssjuo  Lycksele
Ubmeje  Umeå
stuor; stuorab  stora, större
unna, utse;utseb  lilla, mindre
jiännuo  älv
jávrri, jaure, jaur  sjö
juhkka, jokk; jokkuts  å; bäck
luspe  forshuvud (vid sjöände)
paije, paje övre
kaska  mellersta
vuolle  nedre
nuort, nuorta  norra
årje  södra
lule, lulle  östra
alla, gille  västra
buerestbåhtieme  välkommen
vyöddalisse  till Vindeln
uvddaskuvlla  förskola
girjjievuarkká  bibliotek
kommuvdna  kommun
tjeälddie  sammanslutning, kommun, samhälle


Vill du lära dig mer samiska finns mycket information på Sametingets språkcentrum. Vi vill också tipsa om språkverktyget Memrise.


 

Kontaktperson: Sara Larsson