Renforsskolan återgår till undervisning på skolan

Sedan terminen startade efter jullovet har eleverna i årskurs 7-9 haft fjärr- och distansundervisning.

Renforsskolan återgår till undervisning på skolan från och med måndag den 25 januari. Eleverna följer schemat som vanligt.

Skolledningen följer utvecklingen för smittspridning av covid-19 och vidtar skyndsamt åtgärder vid behov.