Brev

Använd de färdigfrankerade kuverten för att posta brev från kommunens verksamheter.

Rutin för att skicka brev från kommunens verksamheter

Vindelns kommuns avtal med PostNord bygger på att vi ska använda våra färdigfrankerade kuvert. De har en förtryckt streckkod, symbol för porto betalt och kommunloggan. Vindelnbostäder och Gymnasieantagningen har egna liknande färdigfrankerade kuvert.

 

Använd inte färdigfrankerade kuvert för internpost!

OBS! De färdigfrankerade kuverten får inte stoppas i PostNords brevlådor, då har PostNord rätt att eftertaxera försändelserna. Om du behöver skicka med ett frankerat kuvert till någon som ska svara dig, använd våra särskilda svarskuvert.

Alla kommunala verksamheter utanför kommunkontoret ska skicka sina brev med internposten eller lämna in dem på kommunkontoret. Breven hämtas varje eftermiddag på kommunkontoret och lämnas in på PostNords företagscenter som är kopplat till vårt kundnummer.

Övriga kuvert

Om någon skickar gamla kuvert utan streckkod leder det till onödiga kostnader för kommunen. PostNord har rätt att efterdebitera tilläggsavgift för utförande av kompletterande arbete som de bedömer nödvändigt eftersom vi inte har lämnat in försändelsen i enlighet med avtalet. Sådan tilläggsavgift debiteras med 615 kronor per påbörjad timme.

Gamla kuvert, som inte är färdigfrankerade, går däremot bra att använda som internkuvert.