Retrå Service

Retrå är en kommunal verksamhet med syfte att ge personer som står långt från arbetsmarknaden förutsättningar att komma närmare arbete eller studier.

Verksamheten består av verkstad, butik, bilvården, Retrå Service, textilgrupp och transporter. 

Retrå Service tar uppdrag från kommunens verksamheter. Det rör sig om enklare servicesysslor, hantering av returmaterial med mera.

Beställning av jobb

Retrå Service tar inte emot beställningar via telefon. För att underlätta hanteringen av beställningar av jobb som ska utföras av Retrå Service finns en beställningsblankett. Kom ihåg att fylla i kontering för den verksamhet som ska betala för arbetet.

Beställning till Retrå Service

Kontaktperson: Sara Persson