Skydda tamfåglar från fågelinfluensa

Under våren har flera fall av fågelinfluensa konstaterats i Sverige.

Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela landet och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Frågor och svar om fågelinfluensa

Samlad information från myndigheter på Krisinformation.se

Frågor och svar för dig som har hobbyfåglar på Jordbruksverkets webbplats

Mer information

SVA:s information om fågelinfluensa

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa