Samiska rådet

Vindelns kommun beslutade 2020 att inrätta ett samiskt råd. Syftet med rådet är att kommunen i enlighet med minoritetslagen ska ha möjlighet att på ett bra sätt föra en strukturerad dialog och samråda med samerna i kommunen.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. Arbetet regleras i Reglemente för samiska rådet  som fastställdes av kommunfullmäktige den 28 september 2020. Rådet har också antagit en årsplanering för sitt arbete.

Mer information om kommunens arbete utifrån minoritetslagen hittar du på sidan  Förvaltningsområde för samiska

Ledamöter

Samiska rådet består av fyra ledamöter. Samiska föreningar, organisationer och samebyar erbjuds att nominera ledamöter till rådet.
I nuläget deltar representanter för följande samiska organisationer eller samebyar:

  • Álgguogåhtie – umesamer i samverkan
  • Rans Sameby
  • Grans Sameby

Representant från kommunen är Mathias Haglund, kommunstyrelsens ordförande 

Om du har frågor om dina möjligheter att delta i samiska rådet kan du kontakta  kommunens minoritetssamordnare

Kontaktperson: Sara Larsson