Allmänhetens frågestund

Du som kommunmedborgare har möjlighet att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige.

Möjligheten för allmänheten att ställa frågor vid fullmäktiges sammanträden finns vid följande tillfällen;
1  när fullmäktige behandlar årsredovisningen
2  när fullmäktige behandlar budgeten
3  vid annat tillfälle som bestäms av ordförande och vice ordförandena
 
Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.
                
 

Kontaktperson: Lena Sandlin