Räddningstjänst

För att kunna ge ett effektivt skydd till samtliga invånare i Vindelns kommun finns två stycken räddningsstyrkor i kommunen, i Vindeln och i Åmsele. Båda stationerna åker ut på bränder och vid olyckor.

Vill du göra en insats på din hemort för att hjälpa invånarna att känna sig trygga i sin vardag? Här kan du läsa om vad det innebär att vara brandman i beredskap (pdf).

Vindelns kommun har avtal med Lycksele och Umeå kommuners räddningsstyrkor och vid olyckor vid kommungränserna rycker de ut. Det är SOS Alarm som larmar närmaste räddningsstyrka.

Vindelns kommun har ingen egen räddningschef utan köper den tjänsten av Umeå kommun.

Brandchef är Lars Tapani 090-16 22 15 eller 070-326 70 09.

Kontaktperson: Lars Tapani