Djurhållning

Djurhållning ska ske så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människor. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynen enligt Miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter.

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden för att ha häst, get, får, svin, nötkreatur samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Läs mer i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Vindelns kommun.

För att söka tillstånd, använd blanketten Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan och skicka till miljö- och byggkontoret.

Se menyn för information om vad som gäller för hållning av katt, hund, häst och höns.

Djurskydd

Alla djurägare ansvar för att djuren behandlas väl och skyddas från onödigt lidande.
Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddskontrollen i kommunerna. Tillsynsverksamheten omfattar bland annat djur i lantbruk, sällskapsdjur, försöksdjur och transporter.
 
Har du frågor om djurskydd, kontakta Länsstyrelsen, telefon: 010-225 41 22 eller e-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se
 

Fågelmatning

Att mata fåglar är tillåtet om det sker utan olägenhet för människor eller miljön.  Det är inte nödvändigt att mata fåglar under vår, sommar och höst för att de ska överleva, då finns tillräckligt med mat i naturen.

Tänk på att fågelmat som hamnar på marken kan locka till sig råttor. Större fåglar som duvor, måsar och kråkfåglar kan upplevas störande för omgivningen. För att förhindra att råttor och större fåglar dras till tomten använd fågelbord och fröautomater för småfåglar, undvik att slänga mat direkt på marken samt se till att avfall förvaras i skadedjurssäkra behållare.

Kontaktperson: Miljökontoret