Folkhälsorådet

Folkhälsorådet har funnits sedan 2004 och antog på Folkhälsorådets möte
2004-12-13 följande målsättning:

  • Vindeln: länets bästa folkhälsokommun 2020
  • Gemensam kartläggning att gå efter så att alla drar åt samma håll
  • Vi ska vara "för" och inte "emot"


Folkhälsorådet är ett öppet forum där alla som känner ett intresse och engagemang är välkomna att vara med.

Folkhälsorådet har haft möten med speciella teman, bl a barns matvanor.

Rådet träffs regelbundet, ca 3 gånger per år.

REMISS

Folkhälsopolitiskt program för Vindelns kommun 2010 - 2020

Kontaktperson: Susanne Sjögren