Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd

Vindelns kommun har ett pensionärs- och tillgänglighetsråd som organisatoriskt är knutet till socialnämnden. Rådets beslut berör samtliga nämnder /styrelser och skall vara representerat av ordförande/styrelseledamot från varje nämnd.

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är tänkt att vara ett organ för samarbete och ömsesidig information mellan handikapp- och pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Handikapp- och pensionärsorganisationerna skall genom sina representanter i rådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor och miljö som rör människor med funktionshinder/handikapp. Samarbetet mellan parterna skall i möjligaste mån följa FN:s standardregler när det gäller funktionshinder/handikapp.

Kontaktperson: Susanne Sjögren