Stöd till familjer

Du kan vända dig till socialtjänsten om du vill få hjälp eller rådgivning inom det familjerättsliga området. Oftast handlar familjerättsärenden om frågor kring vårdnad av och umgänge med barn, men de kan även handla om exempelvis faderskapsfrågor och adoption.

Individ- och familjeomsorgen ansvarar bland annat för familjerättsärenden av följande slag:
  • Faderskapsutredningar
  • Vårdnadsutredningar
  • Samarbetssamtal
  • Adoptionsutredningar

Kontaktperson: Johanna Persson