Förskolor

I Vindelns kommun finns det 6 st förskolor. Två av förskolorna, med tre avdelningar vardera, finns i Vindelns tätort, övriga finns i Åmsele, Hällnäs, Tvärålund och Granö.

I kommunen finns det även privata alternativ, både förskola och pedagogisk omsorg.

Du kan läsa mer om de olika verksamheterna här på kommunens hemsida, klicka på respektive verksamhet i vänstermenyn.

Skolverkets folder " Förskolan är till för ditt barn" (pdf)

Nyckelpiga 

Kontaktperson: Pernilla Hall