Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har en särställning i förhållande till övriga nämnder. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi samt att se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige verkställs.

Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för ett antal verksamheter, bl.a;

  • Vatten och avlopp, sophämtning
  • Kollektivtrafik
  • Räddningstjänst
  • Kommunens fastigheter
  • Kommunala gator
  • Turism, marknadsföring
  • Näringslivsfrågor, EU-projekt 
  • Kultur- och fritidsfrågor
  • Ungdomsfrågor 
  • Övergripande personalfrågor


I menyn finns nämndens ledamöter och ersättare presenterade samt sammanträdesplanen för 2015.

Sammanträdesplan 2020

4 februari
25 februari
31 mars
28 april
26 maj
16 juni

10 september
20 oktober
25 november
15 december

Ledamöter

 

Dan Oskarsson, (s)
Britt-Louise Eriksson, (s)
Göran Dahl, (s)
Erik Landby, (v)
Tomas Nilsson, (m)
Elli-Marie Lundgren, (m)
Lars Forsgren, (sd)
Caroline Löfström, (c)

Ersättare

Annelise Harnesk, (s) 
Micael Andersson, (s) 
Per-Anders Olsson, (s) 
Joakim Olsson, (s) 
Nicholas Nordlander, (kd) 
Rolf Attmarsson, (v)
Satu Savolainen, (c)
Marcus Gunnarsson, (c)
Åsa Ahlberg Jonsson, (m)
Kent Jacobsson, (m)
Ulrika Pedersen, (sd)

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.förnamn@vindeln.se eller kontakta Nämndsadministrationen på telefon: 0933-140 00 eller e-postadress: vindelns.kommun@vindeln.se

Kontaktperson: Frida Hallgren