Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har en särställning i förhållande till övriga nämnder. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi samt att se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige verkställs.

Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för ett antal verksamheter, bland annat:
  • Vatten och avlopp, sophämtning
  • Kollektivtrafik
  • Räddningstjänst
  • Kommunens fastigheter
  • Kommunala gator
  • Näringslivsfrågor, EU-projekt 
  • Kultur- och fritidsfrågor
  • Ungdomsfrågor 
  • Övergripande personalfrågor


 

Sammanträdesplan 2021

9 februari 
23 mars
11 maj
1 juni

14 september
26 oktober
7 december

Ledamöter

 

Dan Oskarsson, (s)
Britt-Louise Eriksson, (s)
Göran Dahl, (s)
Erik Landby, (v)
Tomas Nilsson, (m)
Åsa Ahlberg Jonsson, (m)
Lars Forsgren, (sd)
Caroline Löfström, (c)

Ersättare

Annelise Harnesk, (s) 
Micael Andersson, (s) 
Per-Anders Olsson, (s) 
Joakim Olsson, (s) 
Nicholas Nordlander, (kd) 
Rolf Attmarsson, (v)
Satu Savolainen, (c)
Christina Konradsson, (c)
Mikael Sundling, (m)
Kent Jacobsson, (m)
Ulrika Pedersen, (sd)

Om du vill komma i kontakt med någon ledamot eller ersättare, skicka ett e-postmeddelande med ledamotens eller ersättarens namn.förnamn@vindeln.se eller kontakta Nämndsadministrationen på telefon: 0933-140 00 eller e-postadress: vindelns.kommun@vindeln.se

Kontaktperson: Lena Sandlin