Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har en särställning i förhållande till övriga nämnder. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomi samt att se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige verkställs.

Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för ett antal verksamheter, bl.a;

  • Vatten och avlopp, sophämtning
  • Kollektivtrafik
  • Räddningstjänst
  • Kommunens fastigheter
  • Kommunala gator
  • Turism, marknadsföring
  • Näringslivsfrågor, EU-projekt 
  • Kultur- och fritidsfrågor
  • Ungdomsfrågor 
  • Övergripande personalfrågor


I menyn finns nämndens ledamöter och ersättare presenterade samt sammanträdesplanen för 2015.

Sammanträdesplan 2019

8 januari
28 januari
19 februari
26 mars
24 april
21 maj
25 juni

10 september
22 oktober
19 november
10 december

Kontaktperson: Frida Hallgren