Skyttehallen

Vindelns skyttehall finns på Fritidscentrum och är enligt Ragnar Skanåker i världsklass. Vi nöjer oss med att konstatera att den är väl genomtänkt och tillgodoser de högt ställda krav som de olika skytteformerna och skyttarna kräver.

Viltmålsskytte. Från 50 meter mot rörligt mål i form av löpande vilt. Målindikering med siffror på elektrisk tavla. Reglerbara hastigheter på det löpande målet. Även viltmålsskytte med luftvapen.

Korthållsskytte. Elektroniska banor, Megalink, korthåll 50 meter, 16 banor. Vid varje bana finns ett upp- och nerfällbart bord för liggande gevärsskytte.

Pistolskytte. 16 banor från 50 eller 25 meter. Elektroniska banor, Megalink.

Luftvapenskytte. Stående eller sittande mot 40 elektroniska banor, Megalink. 10 av banorna är höj- och sänkbara för att möjliggöra skyte i valfri ställning. 30 av banorna har höj- och sänkbara bord. Möjlighet att skjuta mot 10 banor med taveltransportörer finns dessutom. 

Utmärkt allmän- och tavelbelysning.
Välavvägd, till skytte avmätt färgsättning.
Högtalaranläggning.
Perfekt ventilation.
Omklädningsutrymme, publikrum, skjutledarrum och vapenvårdsrum.
 
Kontaktperson:
Lars Nordvall
Telefon: 090-18 77 92
Mobil: 070-628 77 92

E-post: lars.nordvall@bredband.net