Avgifter och ansökan

Terminsavgift

Avgiften du betalar utgör bara en liten del av den verkliga kostnaden, så ta chansen om du är intresserad!
 
Terminsavgift: 690 Kr
Syskon: 345 Kr
Instrumenthyra/termin: 260 Kr
Spelböcker: ca 200 Kr/st
 
Avgiften faktureras två gånger per år.

Anmälan gäller tills vidare. Vill du avanmäla dig måste du eller någon av dina föräldrar meddela det till din musiklärare.
 

Ansökan och uppsägning

Ansökan om plats i musikskolan eller uppsägning av plats görs via en blankett. Du hittar alla våra blanketter och e-tjänster på Mina sidor

Villkor för att delta

Avbrutna studier
Full terminsavgift utgår efter tre erbjudna speltillfällen. Alla avgångar som sker efter dessa tre tillfällen sker via kommunens blankett för uppsägning av plats i musikskolan.

Du ansvara för instrumentet som du hyr
Var försiktig med ditt instrument så att du slipper onödiga och dyra reparationer.
 
Ibland kan det dröja innan man får börja hos oss
Det beror på att många har anmält sig och att vi inte har möjlighet att ta in flera. Då placeras du i kö. Vi hör av oss så fort det finns plats!

Kontaktperson: Maria Johansson