Allmän informationLektionerna
Musikskolan arbetar parallellt med grundskolan. Lektionerna är 20 minuter enskilt eller i grupp under skoldagens gång.

Musikskolans läsår

Musikskolans läsår är i princip detsamma som grundskolans.  Musikskolan anpassar elevernas speltider med hänsyn till klassernas ordinarie undervisning och scheman, vilket leder till att höstterminens undervisning kommer igång någon vecka efter skolstart.

Inställda lektioner p.g.a. lärares sjukdom
Inställda lektioner anslås vid gällande musiksal, så fort som möjligt, i anslutning till skoldagens början.
 
Avbrutna studier
Full terminsavgift utgår efter tre erbjuda speltillfällen. Alla avgångar som sker efter dessa tre tillfällen sker via kommunens blankett för uppsägning av plats i musikskola.
 
För att få delta
Alla elever är välkomna att ansöka om plats i Musikskolan oavsett tidigare kunnande, men vi har ändå några punkter som måste följas för att eleven ska få behålla sin plats på Musikskolan.
 
Frånvaro
Om en elev uteblir 3 gånger under ett läsår utan att meddela giltigt förhinder så har eleven förverkat sin plats. Giltiga förhinder är givetvis sjukdom, men också friluftsdag i skolan, skolresor etc. Det viktiga är att eleven eller föräldrarna meddelar sig. Dessa regler gäller även kör/ensemble.

Övning  

Eleverna måste ha tillgång till ett övningsinstrument för att kunna repetera på sitt instrument. Vissa instrument går att hyra andra måste eleven själv tillhandahålla (info om detta finns i anmälningsfoldern).

Kontaktperson: Lars Johansson