Deltagare

I Vindelns kommuns folkhälsoråd ingår följande representanter:

 • Mathias Haglund, kommunstyrelsen, ordförande
 • Kent Jakobsson, kommunstyrelsen
 • Anne-Lise Harnesk, kommunstyrelsen (ersättare) 
 • Lars Forsgren, kommunstyrelsen (ersättare)
 • Vakant, miljö- och byggnadsnämnden
 • Jenny Naarttijärvi, miljö- och byggkontoret
 • Dan Oskarsson, socialnämnden
 • Per-Uno Bergner, socialnämnden (ersättare) 
 • Jim Lindberg, socialkontoret
 • Britt-Louise Eriksson, barn- och utbildningsnämnden
 • Caroline Löfström, barn- och utbildningsnämnden (ersättare) 
 • Lars Johansson, barn- och utbildningskontoret
 • Ingela Windelius, skolkurator
 • Catarina Henfridsson, Vindelns kommunbibliotek
 • Sonja Eriksson, Region Västerbotten
 • Anna-Karin Nilsson, Region Västerbotten 
 • Ann-Sofi Grenholm, Västerbottens läns landsting
 • Anna-Lena Nilsson, Vindelns hälsocentral
 • Margaretha Jonsson, Folktandvården 
 • Britt-Inger Ekman, Folktandvården
 • Mikael Junglind, Vindelns folkhögskola
 • Tina Fernerud Björklund, Vuxenskolan
 • Weronica Mattsson, ABF 
 • Veronica Abnersson, Medborgarskolan
 • Birgitta Häggström, IOGT-NTO
 • Rune Johansson, Vindelns Församling
 • Vindelns Församling
 • Jörgen Almqvist, Pingstkyrkan
 • Helena Lundgren, Företagarna Vindeln
 • Christopher Wangson, Renforsens behandlingshem
 • Susanne Sjögren, sekreterare 

Kontaktperson: Susanne Sjögren