Ledamöter

Ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden är Göran Dahl, (s), 1:e vice ordförande är Kenth Ärletun, (m) och 2:e vice ordförande är Emil Landby, (v). Nedan finner du ledamöterna och ersättaren i miljö- och byggnadsnämnden som träder i in från och med den 1 januari 2019 och fyra år framåt.

Ordinarie

Göran Dahl, (s) 

 
Göran Dahl, (s)
Ordförande
Emil Landby, (v)

Kenth Ärletun, (m)
1:e vice ordförande

Emil Landby, (v)
2:e vice ordförande

Mats Jonsson, (c)

 

Josefine Granberg, (s)

 

Georg Åström, (c)
Georg Åström, (c)
Mobil: 070-598 88 06
Tfn: 0933-300 10

Ulf Granström, (s) 

Ersättare

Maria Eklund, (s) Ingela Karlsson, (c)
Christer Blomgren, (s) Johanna Adelsson, (c)
Mats Sandström, (s)
Per-Anders Olsson, (s)
Joakim Rudolfsson, (m)


Om du vill ha kontakt med någon ledamot som valt att inte ange sina kontaktuppgifter, kontakta Nämndsadministrationen på tfn: 0933-140 00 eller epostadress: vindelns.kommun@vindeln.se

Kontaktperson: Malin Gotthardsson