Ledamöter

Ordförande i socialnämnden är Dan Oskarsson, (s), 1:e vice ordförande är Simon Karström, (c) och 2:e vice ordförande Rolf Attmarsson, (v). Nedan finner du ledamöterna och ersättaren i socialnämnden som träder i in från och med en 1 januari 2019 och fyra år framåt.

Ordinarie

Dan Oskarsson, (s)
Dan Oskarsson, (s)
Ordförande
Mobil: 070-603 55 36

Per-Uno Bergner, (c)
1:e vice ordförande

Rolf Attmarsson, (v)
2:e vice ordförande

Josefine Granberg, (s)

Nicholas Nordlander, (kd)

 

Cecilia Gustafsson, (m)

 Jan Olophsson, (c)

Ersättare

Elin Palmgren, (s) Wolfgang Hoffman, (v)
Astrid Brorsson, (s) Christer Lundgren, (c)
Anneli Öhman, (kd) Simon Karström, (c)
Kenth Ärletun, (m)

Om du vill ha kontakt med någon ledamot som valt att inte ange sina kontaktuppgifter, kontakta Nämndsadministrationen på tfn: 0933-140 00 eller epostadress: vindelns.kommun@vindeln.se

Kontaktperson: Susanne Sjögren