God man, förvaltare, förmyndare

Om en person inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller om en person är omyndig, kan denna få hjälp att sköta ekonomi och att bli företrädd i olika situationer.

För mera information:

Länk till Umeå kommun
 

Kontaktperson: Karina Wahlberg