Badvatten

I dagsläget genomför miljö- och byggkontoret inte någon provtagning av vattnet vid kommunens badplatser.
 
 

Kontaktperson: Miljökontoret