Badvatten

Miljö- och byggkontoret tar varje år prover på vattnet vid kommunens större badplatser för att kontrollera att bakteriehalterna inte är för höga. Ett prov tas innan badsäsongen börjar och sedan med cirka två veckors mellanrum under hela badsäsongen. De badplatser som provtas är Abborrtjärn, Granö camping samt Tvärålundsdammen.
 
 

Kontaktperson: Miljökontoret