Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt fritidsgården.

Uppgifterna omfattar förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna liksom uppgifter inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi). I nämndens ansvar ingår även den kommunala musikskolan och fritidsgården.
 

Sammanträdesplan 2021

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

3 februari
26 maj

1 september
10 november

24 mars (gemensamt med socialnämndens arbetsutskott)

Barn- och utbildningsnämnden

28 januari extra sammanträde
24 februari
28 april
17 juni

22 september
13 oktober
1 december

 

Kontaktperson: Lena Sandlin