Dagverksamhet

Biståndsbedömd dagverksamhet, Bäckstugan


Bäckstugan är vår dagverksamhet för dig med biståndsbeslut om dagverksamhet. Just nu erbjuds dagverksamhet i anpassad form för att göra den säker även under pågående pandemi av Covid-19.

Målet med vistelsen på Bäckstugan är att erbjuda en bra dag i samvaro med andra. Syftet är i första hand att avlasta anhöriga som lever tillsammans med en demenssjuk eller någon med liknande symtom.

Personalen har tystnadsplikt.

Vanlig färdtjänst gäller. Den enskilde, anhörig eller hemtjänst sköter beställningen på telefon: 0933-131 06

Ta gärna med

  • Ytterkläder efter årstid
  • Extrakläder vid behov
  • Eventuella mediciner om man behöver sådana under dagen

 

Kostnad på dagverksamheten

Aktuella kostnader hittar du under avgifter

 

För mer information kontakta

Biståndshandläggare: nås via växeln på telefon 0933-140 00 vardagar klockan 08:00 - 09:00, onsdagar även kl 14:00-15:00.
Bäckstugans personal: 0933-140 89  måndag, tisdag och torsdag klockan 8.30 - 16.00
Enhetschef: 0933-141 54
Arbetsterapeut: 0933-142 23

Här kan du ladda ner broschyren Bäckstugan


Onsdagsfika på församlingsgården ( pausad tills vidare)

OBSERVERA: På grund av försiktighetsåtgärder kommer Onsdagsfikat att hållas stängt tillsvidare för att undvika smittspridning av Coronaviruset Covid-19.

 

Onsdagsfika är en träffpunkt för äldre i samarbete med Vindelns kommun och Svenska kyrkan.

Tid: 13:00 - 14:30
Plats: Församlingsgården, Vindeln

Pris: 40:- för kaffe, smörgås och kaka

Betalning via faktura efter 20 maj, ange kontaktuppgifter. Ingen administrativ kostnad tillkommer.

Utrymmet är begränsat så anmäl innan till 070-358 64 15

 

 

 

 

Kontaktperson: Emma Granström