Avgifter

Omvårdnadsavgift

Avgiftens storlek inom hemtjänst och särskilt boende beror bl.a. på inkomst (pension, btp m.m.), inkomst av kapital och boendekostnad.

Den enskilde tillförsäkras ett förbehållsbelopp på 5373 kr, makar 4540 kr/person.

Maxtaxa innebär att man betalar högst 2139 kr/månad i omvårdnadsavgift.


Hemtjänst

Avgiften beräknas utifrån nettoinkomst, man betalar för utförd tid maxavgift 2139 kr/månad.

I detta ingår hemtjänstinsatser, omvårdnad, dagverksamhet, korttidsboende, larm och kommunal hälso- och sjukvård.


Korttidsplats

Har man beslut endast på korttidsboende kostar det max 2139 kr/månad i omvårdnadsavgift, 128 kr i kostavgift/dygn och 24 kr/dygn för förbrukningsartiklar.


Dagverksamhet

Dagverksamhet: lunch och fika 85 kr/dag.


Trygghetslarm

Endast beslut av trygghetslarm: 270 kr/månaden, ingår i hemtjänst.
Installationsavgift engångsbelopp 570 kr.

Särskilt boende

Avgiften i särskilt boende består av fyra delar: omvårdnadsavgift, kost, hyra.

Omvårdnadsavgiften är högst 2139 kr/månad beroende på avgiftsutrymmet.
Kostavgift = Helpension 3840 kr/månad.
Hyra betalas enligt hyreskontrakt. 
Bostadstillägg:

Om du har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende är det viktigt att du söker eller förnyar ansökan om bostadstillägg (BTP), så att du får rätt avgift. BTP kommer att inräknas som en del av din inkomst.
 

Överklagande

Du kommer att få ett skriftligt besked om din avgift och hur den är beräknad. Ta gärna kontakt med oss om du har synpunkter eller frågor angående avgiften eller hur den har beräknats. Avgiftsbeslutet kan också överklagas till länsrätten. 
 

Frågor och ytterligare information:

Kontaktperson: Karina Wahlberg