Kommunstyrelsens arbetsutskott

I kommunstyrelsens arbets- och personalutskott bereds ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nedan redovisas ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordinarie


Mathias Haglund, (s)
Mathias Haglund, (s)
Ordförande
Mobil: 070-231 05 71

Simon Karström, (c)
Vice ordförande

Per-Anders Olsson, (s) 

 

Ersättare

Britt-Louise Eriksson, (s)
Anne-Lise Harnesk, (s)
Elli-Marie Lundgren, (m)

 

Sammanträdesplan 2020

20 januari 
12 februari
17 mars
7 april
14 maj
2 juni

25 augusti
6 oktober
10 november
1 december

Kontaktperson: Frida Hallgren