Kommunstyrelsens arbetsutskott

I kommunstyrelsens arbets- och personalutskott bereds ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nedan redovisas ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ordinarie


Mathias Haglund, (s)
Mathias Haglund, (s)
Ordförande
Mobil: 070-231 05 71

Simon Karström, (c)
Vice ordförande

Per-Anders Olsson, (s) 

 

Ersättare

Britt-Louise Eriksson, (s)
vakant, (s)
Elli-Marie Lundgren, (m)

 

Sammanträdesplan 2019

15 januari
5 februari
12 mars
9 april
7 maj
4 juni

20 augusti
8 oktober
5 november
25 november

Kontaktperson: Frida Hallgren