Vårdnad/Boende/Umgänge

Om två föräldrar inte kan enas i vårdnads-, boendes- och umgängesfrågor efter en separation gör socialnämnden en utredning på uppdrag av Tingsrätten för att ta reda på vad som är bäst för barnet.

Kontaktperson: Johanna Persson