E-post

Här kan du som anställd eller politiker i Vindelns kommun logga in på ditt e-postkonto. Inloggningen kan ske såväl från din dator på jobbet som från den dator du har hemma.

Klicka på bilden så länkas du till inloggningssidan.

Inloggning e-post för vindeln.se 

Inloggningsuppgifter

Du loggar in med samma uppgifter du normalt sett loggar in med mot kommunens server, oavsett om du är på jobbet eller någon annanstans.

Riktlinje för hantering av e-post

För e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar avseende hanteringen av allmän handling samt registrering, diarieföring och arkivering. Enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling allmän om den är inkommen till eller upprättad hos kommunen. Klicka på bilden till höger. --->

 


 

 

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård