Vad gör jag av skrotbilen?

Skrotbilar/fordonsvrak dyker ibland upp på icke önskvärda platser i kommunen. Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon.

Om det är uppställt ett fordonsvrak på så kallad allmän plats så som gator, parkeringar, torg eller parker så har kommunen möjlighet, att med hjälp av lagen (1982:129) om flyttning av fordon samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982:198), besluta att fordonet ska omhändertas och skrotas. Till skrotbil räknas bilar som uppenbarligen har ringa eller inget värde. Kostnader i samband med flyttning och skrotning kommer att debiteras fordonsägaren.
 

Skrotning av fordon


Om du vill skrota din bil kan du vända dig till insamlingssystemet BilRetur* som är producenternas nätverk för mottagningsställen av uttjänta bilar. På deras hemsida, https://bilretur.se/ kan den som vill skrota en bil anmäla bilen till skrotning.

I Västerbotten finns tre auktoriserade bildemonterare som är anslutna till BilRetur:

Skellefteå Bildemontering
Adress: Innervik 17
Postnummer: 931 91
Stad: Skellefteå

Lycksele Bildemontering AB
Adress: Karossvägen 4
Postnummer: 921 45
Stad: Lycksele

Västerbottens Bildemontering AB
Adress: Spårvägen 24
Postnummer: 901 31
Stad: Umeå

Det kostar inget att lämna en komplett bil för återvinning/skrotning till en BilRetur ansluten bildemonterare. Förutsättning är dock att den uttjänta bilen är komplett och inte innehåller sådant som inte tillhör bilen. Bilar som saknar t.ex. motor, växellåda eller katalysator kan bildemonteraren begära ersättning för. Det gäller även om bilen är fylld med avfall eller sådant som inte tillhör bilen.

Mer information om skrotbilar hittar du här.

Vad är bilretur?

*BilRetur är ett nationellt nätverk av länsstyrelsen auktoriserade bildemonterare. Alla bildemonterare i nätverket är även miljö och kvalitetscertifierade. Det innebär att årliga kontroller utförs att man följer de lagar och förordningar som reglerar bildemonterings verksamheten.

Kontaktperson: Miljökontoret