Läkemedel

Samtidigt som läkemedel är livsnödvändiga kan både tillverkning och användning ha negativa effekter på miljön. Vissa läkemedel som sprids i naturen kan till exempel orsaka hormonella förändringar hos fiskar och groddjur. Hjälp till att minska miljöpåverkan genom att lämna in dina överblivna läkemedel.

Överblivna eller gamla mediciner lämnas kostnadsfritt till apoteket. När de lämnas in till apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. Apoteket tillhandahåller gratis påsar för gamla/överblivna mediciner.

Kasserade kanyler

Behållare (burkar eller SafeClip) för använda kanyler, finns på att hämta på apoteket mot avgift. Fyllda behållare kan sedan lämnas till apotek. Sprutor och kanyler kan läggas i det brännbara hushållsavfallet om de är väl paketerade så att ingen kan komma till skada.

 

Kontaktperson: VAKIN