Hitta hit

Vindelälvens naturcentrum ligger på Vindelforsarnas Friluftsområde i kanten av Vindelns samhälle ca. 55 km NV om Umeå. Naturcentrum finns i källarvåningen av Hotell Forsen. Följ skyltar på området!
 
Naturcentrum har en egen entré som vätter mot Renforsen. Naturcentrums entré är öppen när naturcentrum är bemannat.
 
 
Från Umeå (SO):
Kör genom Vindeln på väg 363.
 
Precis när du lämnat samhället, efter en järnvägsövergång, svänger du vänster och kör ner mot älven. Skyltat med brunvit skylt med texten Vindelforsarnas naturreservat.
 
 
Från Lycksele/Åmsele (NV):
Precis innan man kommer in i Vindelns samhälle, ta till höger ner mot älven. Skyltat med brunvit skylt med texten Vindelforsarnas naturreservat.


Besöksadress:
Solviksvägen 10
922 91 Vindeln

Karta (www.hitta.se)