Grupper och skolor

Grupper och skolor kan boka ett besök på naturcentrum både under och utanför ordinarie öppettider. Guidning kan ske både i naturcentrum och ute i reservatet.

Grupper

Grupper som vill bli guidade i naturcentrums utställning och/eller ute i naturreservatet kan boka ett besök. Vi anpassar gärna guidningar efter gruppens önskemål.
En allmän guidning kan innehålla följande:
 
Vad som är speciellt med en orörd älv
    - vårfloden som formar miljön vid älven
    - det strömmande vattnet
    - de många artrika miljöerna som finns vid en orörd älv 
 
Hur människan har använt och påverkat älven genom
   - flottning av timmer
   - vattenkraft i liten skala
   - slåtter på stränderna, s.k. raningsmarker
 
Guidning kan ske på svenska eller engelska.
 
Grupper som bokar ett besök på naturcentrum betalar en avgift på 600 kr inkl.  moms.
 

Skolor

Vi tar gärna emot besök från skolor. Ett besök på naturcentrum kan vara både i själva utställningen och ute i reservatet. Vi anpassar gärna aktiviteter efter gruppen, ta kontakt med oss så uformar vi ert besök!
 
Naturcentrum har viss utrustning för naturstudier.
 
I filen nedan visas ämnen som man kan arbeta på i naturcentrum och i Vindelforsarnas naturreservat.
 
Skolor betalar ingen avgift för besök vid naturcentrum.