Tvåälvsleden

Vandring

I Vindelns kommun finns flera vandringsleder och naturområden att upptäcka. Här följer några exempel.

På Visit Vindeln hittar du fler sätt att uppleva vår vackra natur

Isälvsleden

Leden är en 6 mil lång sträcka mellan Vindeln och Åmsele. Här hittar du vackra dynlandskap med mäktiga grusåsar - ett unikt område som vittnar om inlandsisens härjningar.

Friluftsfrämjandets lokala avdelning i Vindeln ansvarar för skötsel och underhåll av Isälvsleden.

Isälvsleden på Visit Vindeln

Isälvsledens webbplats

Tvåälvsleden

Leden följer delvis den gamla Kyrkmarschleden och går genom varierande naturområden och terräng. Leden är ca 2,5 mil och går från Vindelälven i Vindeln till Umeälven i Granö.

Karta över Tvåälvsleden (pdf)

Vindelforsarnas naturreservat

Renforsen och Degerforsen är populära strövområden som också till viss del är tillgänglighetsanpassade. I området finns gott om grillplatser och vindskydd. Gå gärna forsarna runt, en sträcka på ca 5 km. Leden följer vägar, stigar och broar längs och över älven.

Vindelforsarnas naturreservat på Visit Vindeln

Mårdseleforsens naturreservat

Vindelälvens och Västerbottens ståtligaste och mest dramatiska forslandskap. Mårdseleforsens naturreservat är ett välbesökt utflyktsmål och en vacker rastplats för resande efter Vindelälven. Här finns dramatiska forsar, fina jättegrytor, urskog och rester av en gammal flottningsepok. Här finns också restaurangen Wild River sommartid.

Via hängbroar, spänger och stigar kan man lätt ta sig ut till 40-talet holmar ute i älven, med vindskydd och eldplatser.

Mårdseleforsen på Visit Vindeln

Kontaktperson: Maria Höglund