Vindelälvens fiskeområde

De organisationer som samverkar i projekt Från Kust till Fjäll beslutade 2007 om att upprätta en strategi för vad som borde göras för att utveckla Fisket som näring, förbättra förvaltningen av fisket och höja kunskapen om den s.k. Ammarnäsöringen. Utifrån denna strategi beslutade Fiskeriverket sommaren 2009 att Vindelälven/Laisälven och Umeälvens nedre del skulle bli ett av tio prioriterade fiskeområden i Sverige under perioden 2010-3013. Detta innebar också att området tilldelades ytterligare resurser i form av pengar att genomföra denna strategi.
Eftersom uppstarten av Eu:s nya målperiod 2014-2020 försenatshar genomförandet av denna målperiod förlängts fram till juni 2015 då den definitivt avslutas för vår del.
En ansökan om att bli ett så kallat Leaderområde för kommande EU-period har inlämnats till Jordbruksverket. beviljas denna kommer möjlighet öppnas fortsatt projektverksamhet gällande fisket.

Dessa pengar skall nu omsättas i ett antal projekt där aktörer inom Fiskeområdet skall ha möjlighet att erhålla stöd. Detta ger nu aktörer inom Fiskeområdet en möjlighet att erhålla stöd för att genomföra projekt som kan anses följa strategin. En s.k. Fiskeområdesgrupp (FOG) är tillsatt för att besluta om medlens fördelning.

Denna grupp som består av tio representanter vilka företräder fiskerättsägarna, sportfiskeentreprenörerna, yrkesfiskarna, kommunerna och forskningen, beslutar vilka projektansökningar som skall prioriteras. Länsstyrelsen avgör sen som sista instans om ett projekt skall beviljas eller inte.

Observeras skall att projekt som söks skall avse verksamhet inom Fiskeområdets geografiska gränser vilka är Vindelälvens avrinningsområde och Umeälvens avrinningsområde nedströms Vännäsby.

För vidare information om strategins tre delområden, klicka er vidare under flikarna Näring, Kunskap eller Förvaltning
 
FO-gruppen består av följande medlemmar och representerar:
Rune Sjöström, ordförande, Vindeln Utveckling
Lennart Olofsson, yrkesfiskarna
Kjell-Arne Kemi, fiskerättsägare Umeälven
Anders Nilsson, fiskerättsägare Vindelälven
Daniel Jonsson, fiskerättsägare Vindelälven
Ulf Johansson, fisketuristföretag
Hans Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet
 
Projektperiod: 2009-07-01 - 2015-06-01
 
Beviljade medel: 12 000 000 kr
 
Medfinansiärer: EU Fiskefonden, Regionförbundet Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och kommunerna i området  Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele, Sorsele och Arjeplog.

Kontakt

Fiskeområdets kansli

Samordning: Stig Westbergh, 0933-142 07, 070-526 71 14

 

 

 

Kontaktperson: Stig Westbergh