Informationsprojektet

En stor satsning görs nu för att förbättra informationen gällande fisket i det nya Fiskeområdet som omfattar Vindelälven/Laisälven och Umeälvens nedre del

Projektägare: Vindeln Utveckling

Projektperiod: 2008-04-01 - 2010-12-31
 
Beviljade medel: 2 360 000 kr
 
Medfinansiärer: EU mål-2, Regionförbundet Västerbotten och kommunerna i området  Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele, Sorsele och Arjeplog.

 
Syfte, aktiviteter och önskat resultat med projektet
Med hjälp av ny teknik, utveckla och effektivisera fiskeinformationen så att besökare på ett enkelt sätt ska kunna inhämta information samt planera och genomföra en fiskerelaterad resa till Umeå/Vindelälven. Genom att förnya och uppdatera informationsmaterialet längs ådalen så ska området tillgängliggöras och därmed öka antalet besökare. Materialet som tas fram ska också underlätta för befintliga turistinformatörer att delge relevant information till respektive turistkontors besökare.
De planerade aktiviteterna som skall genomföras är:
  • Webbutveckling, ny hemsida med fiskekortförsäljning
  • Skyltning, informationstavlor, namnskyltar ska rustas upp och nyproduceras
  • Kartor, för skyltning och webb tas fram och distribueras
  • Informationstidning om fisket i Vindelälven och Umeälvens nedre del framställs och distribueras brett.


Projektets mål är att öka antalet besökare inom ådalen Vindelälven/Umeälvens nedre del och därmed på ett positivt sätt bidra till den ekonomiska utvecklingen längs ådalen.

Kontakt
  
Malin Bjurén, Projektledare                                         Stig Westbergh, Projektkoordination
0933-142 34, 070-277 80 41                                       0933-142 07, 070-526 71 14
 
 
eulogga 
 

Kontaktperson: Stig Westbergh