Kostpolicy

Skolmat - Förskolan och grundskolan

Målet med skolmaten i Vindelns kommun är att alla barn i skolan ska serveras god och näringsriktig mat och att såväl föräldrar, personal som barn ska känna sig trygga i de olika situationer där mat serveras.
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, som mötesplats och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör att barnen blir pigga och får lättare att leka och lära.
Förskolan och skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn.

Beslut antaget av Barn- och utbildningsnämnden 2016 § 101